Nokikolari – Nuohous Oulu ja lähialueet

Nuohous Oulu ja lähialueet, takuulla reiluimpaan hintaan!

– Nuohous Lämsä palvelee joustavasti ja ammattitaitoisesti –

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Nokikolari Lämsä Oy
Hiivalantie 76,
91100 Ii
Y-tunnus: 3218679-4

Yhteyshenkilö: Ari Lämsä
Puhelin: 044 329 3881
Sähköposti: ari@nuohouslamsa.fi

1. Rekisterin nimi
Nokikolari Lämsä Oy asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Palvelujen tuottaminen ja räätälöinti
 • Laskutus ja perintä
 • Asiakasviestintä ja markkinointi
 • Lain vaatimusten täyttäminen

3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Asiakassuhteen hoitoon ja laskutukseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttö- ja ostotiedot
 • Mahdolliset suostumukset ja kiellot

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana sekä asiakkaan käyttäessä yrityksen palveluja. Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista rekistereistä ja muista luotettavista lähteistä.

5. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain vaatimusten mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU tai ETA ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, ja sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisin teknisin suojatoimin.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeuksiaan voi käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Nokikolari Lämsä Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä:

Ari Lämsä
Nokikolari Lämsä Oy
Hiivalantie 76, 91100 Ii
Puhelin: 044 329 3881
Sähköposti: ari@nuohouslamsa.fi


Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18. kesäkuuta 2024.